Tillgänglighet

startup sweden

Tillväxtverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Startup Swe-den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Startup Sweden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.


Svarstiden är normalt 2 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om till-gänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Webbplatsen har idag inte funktionen att beskriva allt som inte är text med text. Det pågår ett arbete att få fram mer detaljerad redogörelse inom kort och eventuellt bytte av plattform. Eftersom webbplatsen idag inte är tillgänglig enligt direktivet kommer allt innehåll finnas tillgänglig på Tillväxtverkets hemsida och användaren blir tydligt anvisade dit för att hitta informationen.


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 21 december 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

I dagsläget en del av sajten inte tillgänglig enligt direktivet, textning saknas på bilder och layout. Det pågår ett arbete att flytta innehållet till en sajt som bättre kan hantera tillgänglighetsfunktioner.

All information som finns på sajten går även att hitta på Tillväxtverkets hemsida i tillgänglig form och den nuvarande sajten länkar tydligt till den sidan och kommer ta fram en utförlig tillgänglighetsredogörelse på den nuvarande sajten.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Startup Sweden.


Senaste bedömningen gjordes den 20 augusti 2020.


Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.